top of page

ብዛዕባና

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሀዱ አምላክ አሜን!

ንሕና ኣብ ሆላንድ ከባቢ ኣምስተርዳም ወይ ከኣ ብኣምስተልፌን-ኣምተልላንድ እንፍለጥ ኣብ ሰሜን ሆላንድ እንነብር ኤርትራውያን ኢና። እዛ ቤተ ክርስትያንና ብውሑዳት ሰባት ብ2003 ዓ.ም. ኣብ ኣምስተልፌን ብስም ማሕበር መድሓኔዓለም ቆይማ። ንሾብዓተ ዓመታት ዝኣክል በቶም ዘለዉና ውፉያትን ግዱሳትን ሰባት ክንካየድ እንከሎና፡ መንፈሳዊ ዝዀነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምርቲ ብክእለት ዘሎዎም ማሕበርተኛታት እንዳተማሃርና፡ ብጥርኑፍ ዝኾነ ኣገባብ ክንከይድ ጸኒሕና። ብ2010 ዓ.ም. ብሲኖዶስ ዝተፈቕደልና ታቦት ምስ ኣእተና ድማ፡ ካብ ማሕበር ናብ ቤተ ክርስትያን ተሰጋገርና።  እንዳ መድሓኔ ዓለም ዝብል ስም እውን ተዋሂብዋ። እቲ ቀንዲ ኣብ'ቲ ጊዜ'ቲ ነዛ ቤተክርስትያን ክንተክል ዘበገሰና ምኽንያት ድማ፡ ዋላ'ኳ ንቤት ጸሎት ኬድና መንፈሳዊ ትምህርቲ ክንማሃር፣ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለና ኣፍልጦ ከነማዕብል፣ ሃይማኖትና ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥ ዝብል ይኹን እምበር፡ እቲ ቀንዲ ዕላማ ነዞም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓብዩ ዘለዉ ደቅና ሃይማኖቶም ኣፍሊጥና፥ ምስኡ ኣተሓሒዝና ድማ ቋንቋኦምን ባህሎምን ክፈልጡ ዝብል ዕላማ ኢዩ ነይሩ። ከም'ቲ ኣበጋግሳ ዕላማና ኸኣ፡ ብፍቓድ ኣምላኽ እንሆ ሕጂ ቤተክርስትያና ዓብያ ደቅና ተማሂሮም ጌና እውን ይማሃሩ ኣለዎ። ክንጅምር እንከለና ሕዱር ቀሺ ኣይነበረናን፡ ታቦት'ውን ኣይነበረናን። ሕጂ ግን  ፍቓድ ሉዑል ኣምላኽ ኮይኑ ኸኣ እነሆ ጓሳ ህዝቡ ዝኾነ ቀሺ፡ መልኣከ ሰላም ኣባ ቀሺ ክብሮም ኪዳነ፡ ፈጢሩልና ታቦትና ኣእቲና ጻማና ረኺብና። ብሕጂ እውን ቤተክርስትያንና ካብዚ ዘላቶ ዓብያ፡ ኣባላታ'ውን በዚሖም፡ ንህዝባ እትህቦ ኣገልግሎት ክብ ክብል ጸሎትና ናብ ኣምላኽና ነቕርብ።

ብጹዕ ኣቡነ ኣትናቴዎስ  ኣብቲ ግዜ'ቲ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ከለዉ ቀሺና ቐቢኦም ታቦትና'ውን ዝሃቡና።
ዕላማና

ዕላማና፥

- ነዞም ኣብ'ዚ ተወሊዶም ዝዓብዮ ደቅና ሃይማኖቶም ንምፍላጥን፣

- ምስ ሃይማኖቶም ከኣ ባህሎም ንምምሃርን፣

- ተማሂሮም ድማ መማህራን ክኾኑ፣ ካህናት ክዀኑ

- ከምኡ ድማ ንኹሉ ምእመን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ሃይማኖቱ ዘለዎ ፍልጠት ክብ ንምባል፣

- ቀጻሊ ናይ ቤተርክርስትያን ኣገልግሎት ምሃብ፣

እንታይ ንገብር

እንታይ ንገብር፧

- ቅዳሴ ብምስራዕ ናይ ጥምቀት ኣገልግሎት ንህብ፣

- ቅዱስ ቊርባን ነካይድ፣ 

- ቃልኪዳን ነእስር፣

- ናይ ዝሞቱ ፍትሓት ነካይድ፣

- ትምህርቲ ሰንበትና ክነጥፉን ክምዕብሉን ነተባብዕ፣

- ምእመናን ናብ ቤተክርስትያን ክመጹ ንጒስጒስ

ኣባላትና/ምእመናን

ኣባላትና፥

- ነንሕድሕዶም ይተሓጋገዙ፣

- ኣብ ናይ ቤተክርስትያንና በዓላት ይነጥፉ፥ ኣጋይሾም ይቕበሉን ይስንዩን፥ ውራያት ቤተክርስትያን ብጽፉፍን ምዕሩግን ዝኾነ ኣገባብ ክዛዘም ዓቢ ተራ ይጻወቱ፣

- ደቂ ኣንስትዮ መግብን መስተን ኣዳልየን ብምሻጥ ንቤተክርስትያን ዝውዕል እቶት የኻዕብታ፣

- ምእመናንና ማሕበረ ፍቕርን ስኒትን እዮም።

ጸሎት

    አቡነ ዘበሰማያት፣

         

   ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነት፡ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ትኹን፣ ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና ከም እንሓድግ ኣበሳናን ጌጋናን ሕደገልና፣  መንግስትን፡ ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ብሓቂ ናትካ ኢዩ’ሞ፡ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ነገር ፈጺምካ ኣድሕነናን ባልሃናን እንበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ኣሜን፣

                      በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ

 

      ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለኪ ብሕልናኺ ድንግል እኺ፣ ብሥጋኺ’ውን ድንግል እኺ፡ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት (ጎይታ ሰራዊት) ሰላም እብለኪ ኣለኹ ፣ ንስኺ ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርኽቲ እኺ፣ ፍረ ከርስኺ’ውን ብሩኽ ኢዩ። ኦ ! ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔርምሳኺ እዩ፣ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ፡ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።

bottom of page