top of page
Anker 1

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝

     

   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

 

       " 1 ሰነ  ግእዝ"

 

     ✝ዝክሪ ብዓል✝

 

ባሕቲ ሰነ ቅዳሴ ቤቱ ለለውንትዮስ ፡ወቶማስ ፡ ወቆዝሞስ ፡ ወዮሴፍ ፡ ወቢራሞ ።

 

    ✝ ዘቅዳሴ✝

ዕብ 11 ፥ 21 - 32

 1ይ ጴጥ 4 ፥ 12 - ፍ

ግብ ሃዋ  7 ፥ 9  - 23

 

    ✝ምስባክ✝

 

ወሴሞ መልኣከ ኣሕዛብ፡

ወረሰዮ እግዚኣ  ለቤቱ፡

ወኣኮነኖ  ላዕለ ኩሉ ጥሪቱ።

    ✝ወንጌል✝

 

ማቴ  24 ፥ 45 - ፍ

 

     ✝ቅዳሴ✝

 

       ዘእግዝእትነ (ጎስዓ ልብየ)

       ✝✝✝

 ስብሃት ለእግዚኣብሄር

  ወለወላዲቱ ድንግል

  ወለመስቀሉ ክቡር

       ✝ ኣሜን ✝

Anker 2

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝

     

   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

 

       " 2 ሰነ  ግእዝ"

 

     ✝ዝክሪ ብዓል✝

 

ኣስተርእዮተ ስጋሆሙ ለቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ወለኤልሳዕ ነብይ ወበዓለ ሰዊት ኣው ዘኣዊት ወቄርሎስ  ወኣኬልጥስ  ወቀውስጦስ።

 

    ✝ ዘቅዳሴ✝

1ይ ቆሮ  14 ፥ 29 - ፍ

 ያዕ 5 ፥ 12 - 17

ግብ ሃዋ  13 ፥ 24 - 32

 

    ✝ምስባክ✝

 

ናሁ ሰናይ ወናሁ ኣዳም፡

ሶበ ይሔልዉ ኣሃው ህቡረ ፡

ናሁ ሰናይ ወናሁ ኣዳም።

 

    ✝ወንጌል✝

 

ማቴ  11፥ 1 - 16

 

     ✝ቅዳሴ✝

 

       ዘእግዝእትነ (ጎስዓ ልብየ)

       ✝✝✝

 ስብሃት ለእግዚኣብሄር

  ወለወላዲቱ ድንግል

  ወለመስቀሉ ክቡር

       ✝ ኣሜን ✝

Anker 3

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 3 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝

ኢላርዮን  ኤጲስ ቆጶስ ወቅድስት ተሃራሚት  ማርታ።

    ✝ ዘቅዳሴ✝

ቲቶ 2 ፥ 1 - 9
1ይ ጴጥ  3 ፥ 1 - 7
ግብ ሃዋ  20 ፥ 16 - 25 
    ✝ምስባክ✝

ኣርሕዉ ሊተ ኣናቅጸ ጽድቅ፡
እባዕ ውስቴቶን ወእግነይ  ለእግዚኣብሄር፡
ዛ ኣንቀጽ  እንተ እግዚኣብሄር።

    ✝ወንጌል✝

ሉቃ 7 ፥ 37 - ፍ

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ግሩም
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 4

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 4 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝

ኣሙናስያ  ወሶፍያ ወኣባ ስምዖን  ኣህዝያስ  ሰሳኑሲ   ሰማእት  ወዮሃንስ ዝድሃረቅሊ  ኣቅሮንየስ   ኣሞኒ ሰሚናስ።

    ✝ ዘቅዳሴ✝

1ቆሮ  3 ፥ 9 - 18
1ይ  ዮሃ  2 ፥ 12 - 20
ግብ ሃዋ  12 ፥ 18  - ፍ 
    ✝ምስባክ✝

ቀስቶኒ ወተረ ወኣስተዳለወ፡
ወኣስተዳለወ  ቦቱ ሃምዘ  ዘይቀትል፡
 ወኣህጻሁኒ  እለ  ይነዱ  ይእህዝክሙ።

    ✝ወንጌል✝

ሉቃ  16 ፥ 12 - 29

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ግሩም
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 5

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 5 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝

ኣባ ያዕቆብ ምስራቃዊ  ወብሶይ  ወቢፋሞን  መርቆርዮስ ወመቃርስ

    ✝ ዘቅዳሴ✝

2ይ  ቆሮ  2 ፥12 - ፍ
1ይ ዮሃ  3፥ 1 - 11
ግብ ሃዋ  16 ፥   35 - ፍ
    
  ✝ምስባክ✝

ይትነሳእ እግዚኣብሄር  ወይዘረዉ ጸሩ፡  ወይጎይዩ ጸላዕቱ  እምቅድመ ገጹ፡
ከመ ይሃልቅ ጢስ  ከማሁ ይሃልቁ።

    ✝ወንጌል✝

ሉቃ 12፥ 8 - 13

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘባስልዮስ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 6

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 6 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝

ቴዎድሮስ መነኮስ  ወ፵ ሰማዕታት  ወኣምንዮስ   ወ፬  መካንንት።

    ✝ ዘቅዳሴ✝

2ይ  ቆሮ  9፥ 13 - ፍ   
ያዕ 1 ፥ 12 - 19
ግብ ሃዋ 5 ፥ 27 - 33
    
  ✝ምስባክ✝
   
ዘረወ ወወሃበ  ለነዳያን፡
ወጽድቁኒ  ይነብር ለዓለም፡
ወይትሌዓል ቀርኑ በክብር።

    ✝ወንጌል✝

ሉቃ 12 ፥ 32 - 41

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ግሩም 
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 7

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 7 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ኣባ ኣብስኪሮስ ፻፻ወ ፷፻ ሰማዕታት  ወተርህወተ ቤተ ክርስትያና ለእግዝእትነ።

    ✝ ዘቅዳሴ✝

2ይ  ቆሮ  6 ፥ 11 - ፍ
1ይ ጴጥ  1 ፥ 6 - 10
ግብ ሃዋ  12 ፥ 10 - 21
    
  ✝ምስባክ✝

ያበድሮን እግዚኣብሄር ለኣናቅጸ ጽዮን ፡
እምኩሉ ተኣይንሁ ለያዕቆብ ፡
ነኪር ነገሩ በእንቲኣኪ ሃገረ እግዚኣብሄር ።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ 17 ፥ 14 - 22

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘእግዝእትነ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 8

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 8 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝

ተዝካረ ቅዳሴ ቤተ ክርስትያና ለእግዝእትነ  ወትምዳ  ወውሉዳ  ወኣረኮን  ፲፻ ወ ፪ ሰማእታት። 

    ✝ ዘቅዳሴ✝

ኤፌ  2  ፥ 13 -  ፍ
1ይ ጴጥ  1 ፥ 10 - 13
ግብ ሃዋ  7 ፥ 40 - 51
    
  ✝ምስባክ✝

ወኣስተዮሙ ከመ  ዘእምቀላይ ብዙሕ፡
ወኣውሃዘ  ማየ ከመ ዘእምኣፍላግ ፡
ወኣውጽአ  ማየ እምእብን።

    ✝ወንጌል✝

ዮሃ 4 ፥ 1 - 15

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘእግዝእትነ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 9

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 9 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝

ሳሙኤል ነቢይ  ውሉክያኖስ ወ፬  ሰማዕታት  ወተዝካረ  ዮሃንስ ኤጲስ ቆጶስ

    ✝ ዘቅዳሴ✝

ዕብ  11 ፥ 32 - ፍ
2ይ ጴጥ  3 ፥ 1 - 7
ግብ ሃዋ  13 ፥ 16 - 24
    
  ✝ምስባክ✝

ወሳሙኤልኒ  ምስለ  እለ ይጼውዑ ስሞ፡
ይጼውዕዎ ለእግዚኣብሄር  ውእቱኒ ይሰጠ፡
ወይትናገሮሙ  በዓምደ ደመና።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ 10 ፥ 32 - ፍ

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘእግዝእትነ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 10

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 10 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ደባሞን ወብጣሞን  ወሶፍያ ወኣሞን  ወተዝካረ ፍስሃ ዓቢይ ዘይበጽሕ  ውስተ ኩሉ ዓለም

    ✝ ዘቅዳሴ✝

1ይ ቆሮ 7 ፥ 25 -  35
1ይ  ዮሃ  1 ፥ 4 - ፍ
ግብ ሃዋ 15  ፥ 30 -36
    
  ✝ምስባክ✝

ተፈሳህነ ወተሃሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ፡
ወተፈሳሕነ ህየንተ መዋዕል ዘአሕመም፡
ወህየንተ ዓመት እንተ ርኢናሃ ለእኪት።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ 11 ፥ 20  - ፍ

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘባስልዮስ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 11 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ገላውዴዎስ ኣርኣያ  መላእክት  ወቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ዘ፵ ሓራ ሰማዕታት።

    ✝ ዘቅዳሴ✝

2ይ ቆሮ  5 ፥ 1 - 11
1ይ  ጴጥ 5 ፥ 6 - 12
ግብ ሃዋ 16 ፥ 35 - ፍ
    
      ✝ምስባክ✝
ወኢትፈርህ እምግርማ ሌሊት ፡
እምሐፅ ዘይሰርር  በመዓልት፡
ወእምግብር ዘየሐውር በጽልመት።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ  10 ፥ 16 - 32

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘእግዚእነ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 11
Anker 12

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 12 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ቅዱስ ሚካኤል  ወኣፎምያ  ወላሊበላ  ረዓዪ  ምስጢር።

    ✝ ዘቅዳሴ✝

ኤፈሶን  1 ፥ 13  - ፍ
ይሁዳ  1 ፥ 9 - 14
ግብ ሃዋ 1 ፥ 10 - 12
    
      ✝ምስባክ✝
ሶበ ትሬእዮሙ ለጠቢባን ይመውቱ ፡
ወከማሁ ይትሃጎሉ  ኣብዳን  እለ ኣልቦሙ ልብ፡
ወይህደጉ  ለባዕድ  ብዕሎሙ።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ  25 ፥ 14 - 31

     ✝ቅዳሴ✝
  
     ዘያዕቆብ ዘሥሩግ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 13

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 13 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ዮሃንስ ኤጲስ ቆጶስ ዘኢዮርሳሌም  ወገብርኤል ሊቀ መላእክት  ወቃይናን ወልደ ሄኖክ  ወኣቡላግ ወ፪፻  ሰማዕታት  ወተዝካሩ  ለኣቡነ ማትያስ።

    ✝ ዘቅዳሴ✝

1ይ ጢሞ  6 ፥ 7 - 20
1ይ ጴጥ  1 ፥ 13 - ፍ
ግብ ሃዋ 8 ፥ 20 - 26
    
      ✝ምስባክ✝
ይትሌቅሕ ሓጥእ  ወኢይፈዲ፡
ወጻድቅሰ ይምሕር ወይሁብ፡
እስመ እለ ይባርክዎ ይወርስዋ  ለምድር።

    ✝ወንጌል✝
ሉቃ 18 ፥ 18 -23

     ✝ቅዳሴ✝
  
     ዘኤጲፋንዮንስ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 14

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 14 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ኣባ ኣክራ  ወዮሐንስ  ወኣብጥልማ  ወፍልጶስ ሰማዕታት።

    ✝ ዘቅዳሴ✝

ዕብ 12  ፥7 - 15
2ይ ጴጥ  2 ፥  9 - 14
ግብ ሃዋ 27 ፥ 1 - 7
    
      ✝ምስባክ✝
ወይርኣዩ ኣሕዛብ በቅድመ ኣዕይንቲነ፡
በቀለ ደሞሙ ለኣግብርቲከ  ዘተክዕወ፡
ይባእ ቅድሜከ ገዓሮሙ ለሙቁሐን።
    ✝ወንጌል✝
ማቴ 21 ፥ 12 - 19

     ✝ቅዳሴ✝
  
     ግሩም (ዘ፫፻፲፰)
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 15

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 15 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ሚናስ  ሓራ ሰማያዊ   ወገብረ ክርስቶስ ዲያቆን

    ✝ ዘቅዳሴ✝

ኤፌ 6 ፥ 10 - ፍ
1ይ  ዮሃ  4 ፥ 16 - ፍ
ግብ ሃዋ 25 ፥ 1- 13
    
      ✝ምስባክ✝
ውእተ ኣሚረ  ተናገርኮሙ በራእይ ለደቂቅከ፡
ወትቤ እሬሲ  ረድኤተ በላዕለ ሐይል፡
ወኣልዐልኩ ሕሩይየ  እምህዝብየ።
    ✝ወንጌል✝
ማቴ 13 ፥ 44 - 51

     ✝ቅዳሴ✝
  
     ዘወልደ ነጎድጋድ(ሃቤከ)
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 16

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 16 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ኣቡናፍር  ገዳማዊ  ወኣስተርኣዮ  መልኣክ  ለዮሴፍ በሕልም።

    ✝ ዘቅዳሴ✝

ኤፌ  6  ፥14 - ፍ
1ይ  ጴጥ 3 ፥ 10 - 15
ግብ ሃዋ 3 ፥ 1 - 12
    
      ✝ምስባክ✝
ወበሃቤየሰ ፈድፋደ ክቡራን  ኣዕርክቲከ እግዚኦ፡
ወፈድፋደ ጸንዑ  እምቀደምቶሙ፡
እህልቆሙ ወእምሆጻ  ይበዝሑ።
    ✝ወንጌል✝
ማቴ  2 ፥ 19 - ፍ

     ✝ቅዳሴ✝
  
     ዘእግዝእትነ (ጎስዓ)
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 17

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 17 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ኣባ ለትፁን  ወጰላሞን  ወኣባ ገሪማ  ዘመደራ  ወኣኮራን  ወበርተሎሜዎስ ወእለእስክንድርያ  ሰማእታት ወዮሴፍ ወኣርሲማ ጻድቅት።


    ✝ ዘቅዳሴ✝
2ይ ጢሞ 1 ፥ 1 - 10
ያዕ  5 ፥ 14 - 17
ግብ ሃዋ 13 ፥ 44 - 49
    
      ✝ምስባክ✝
ኣኮ ከመዝ ኃጥኣንሰ ኣኮ ከመዝ ፡
ዳዕሙ ከመ መሬት ዘይግሕፎ ነፋስ እምገጸ፡
ወበእንተዝ ኢይትነሥኡ ረሢዓን  እምደይን ።
    ✝ወንጌል✝
ሉቃ 6 ፥ 20 - 24

     ✝ቅዳሴ✝
  
     ዘ፫፻፩፰ (ግሩም)
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 18

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 18 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝

ድምያኖስ ሊቀ ጳጳሳት  ወኤስድሮስ ሰማዕት

    ✝ ዘቅዳሴ✝
2ይ ጢሞ 3 ፥ 1 - ፍ
1ይ ጴጥ  2 ፥ 9 - 14
ግብ ሃዋ 17 ፥ 5 - 13
    
      ✝ምስባክ✝
ሠርከ ወነግሀ  ወመዓልተ እነግር፡
ኣየድዕ ወኢሰምዑኒ  ቃልየ፡
ኣድኅና  በሰላም ለነፍስየ እምእለ ይትቃረቡኒ።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ 18 ፥ 15 - 19

     ✝ቅዳሴ✝
  
       ዘባስልዮስ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 19

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 19 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ጊዮርጊስ ሰማዕት  ወብሶይ ወኣርሶፎኒስ ወጴጥሮስ  ወኣስኪርዮን።

    ✝ ዘቅዳሴ✝
1ይ ተሰሎ  1 ፥ 1 - 8
1ይ ዮሃ 2 ፥ 14 - 20
ግብ ሃዋ 19 ፥ 11- 18
    
      ✝ምስባክ✝
ወይርኣዩ ኣሕዛብ በቅድመ ኣዕይንቲነ፡
በቀለ ደሞሙ ለኣግብርቲከ ዘተክዕወ፡
ይባእ ቅድሜከ ገኣሮሙ ለሙቁሐን።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ  24 ፥ 8 - 13

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘቄርሎስ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 20

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 20 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ኤልያስ ነቢይ  ወኣርጣል ሰማዕት ወሚናስ  ዘንስር። 
    ✝ ዘቅዳሴ✝
1ይ  ቆሮ 14 ፥ 29 - 34
2ይ ጴጥ 3 ፥ 1 - 8 
ግብ ሃዋ 13 ፥ 38 - 44
    
      ✝ምስባክ✝
ግሩም ምክሩ  እምእጋለ እመሕያው፡
ዘይሬስያ  ለባሕር የብስ፡
ወበተከዚ የሐልፍ በእግር።

    ✝ወንጌል✝

ሉቃ  4 ፥  24 - 48

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘእግዝእትነ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 21

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 21 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
በዓለ እግዝእትነ ማርያም  ወጢሞቴዎስ ወተዝካረ ተኣምር ዘቶማስ  ወኣባ  ከላድያኖስ
    ✝ ዘቅዳሴ✝
ኤፈ  2 ፥ 13 - ፍ
1ይ ጴጥ 2 ፥ 4 - 11
ግብ ሃዋ 1፥ 12 - 15
    
      ✝ምስባክ✝
ቀደሰ ማህደሮ ልዑል፡
እግዚኣብሄር ወስተ  ማዕከላ ኢትትሐወክ፡
ወይረድኣ እግዚኣብሄር ፍጹም።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ 16 ፥13 - 20

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘእግዚእነ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 22

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 22 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ተዝካረ ቆዝሞስ  ወድምያኖስ ወጳውሎስ የዋስ ረድእ  እንጦንዮስ።
    ✝ ዘቅዳሴ✝
1ይ ቆሮ   5 ፥ 6 - ፍ
ያእቆብ 5 ፥ 14 - ፍ
ግብ ሃዋ 13 ፥ 44 - ፍ
    
      ✝ምስባክ✝
ወኢትቅናዕ  ላዕለ ዘይዴሎ በህይወቱ፡
ወላዕለ ሰብእ ዘይገብር ዓመጻ ፡
ኅድጋ ለመዓት ወግድፋ ለቁጥዓ።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ 5 ፥ 39 - ፍ

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘባስልዮስ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 23

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 23 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ሰሎሙን ወልደ ዳዊት ወኣባ ኖብ  ወመርቆሬዎስ  ወቶማስ ወፊልጶስ ሰማዕት።
    ✝ ዘቅዳሴ✝
ሮሜ 13 ፥ 1 - 11
1ይጴጥ 2 ፥ 13 - ፍ 
ግብ ሃዋ 7 ፥ 44 - 54
    
      ✝ምስባክ✝
በጽሑ መላእክት ወቦሙ መዘምራን ፡
ማዕከለ ደናግል ዘባጥያተ ከበሮ፡
በማህበረ ባርክዎ ለእግዚኣብሄር ።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ  11 ፥ 12 - ፍ

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘእግዝእትነ  ኣው  ዘወልደ ነጎድጋድ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 24

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 24 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ኣባ ሙሴ ጸሊም  ወሰማዕት  ወ፯ኣኃው  እለ ኮኑ ሰማዕተ ምስሌሁ።
    ✝ ዘቅዳሴ✝
ሮሜ  9 ፥ 24 - ፍ
1ይዮሃ  1 ፥  4 - ፍ
ግብ ሃዋ 14 ፥ 1 - 7
    
      ✝ምስባክ✝
ሓጢኣትየ ነገርኩ ወኣበሳየ ኢኃበዕኩ፡
ወእቤ ኣስተዋዲ ርእስየ ሃበ እግዚኣብሄር  በእንተ ኃጢኣትየ፡
ወኣንተ ህድግ ጽልሑቶ ለልብየ።

    ✝ወንጌል✝

ዮሃ 12 ፥ 20 - 27

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘ፫፻፲፰ (ግሩም)
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 25

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 25 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ይሁዳ ሓዋርያ ወጴጥሮስ ወጳውሎስ  ወበዐተ  ክረምት  ወጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት። 
    ✝ ዘቅዳሴ✝
እብራ   7 ፥ 7 - 13
ይሁዳ  1 ፥ 1 -7
ግብ ሃዋ 14 ፥ 16 - ፍ
    
      ✝ምስባክ✝
ወኣንተ ገበርከ ኣድባረ ወምድረ ኩሎ፡
ክረምተ ወሃጋየ ዘኣንተ ፈጠርከ፡
ወተዘከር ዘንተ ተግባረከ።

    ✝ወንጌል✝

ዮሃ  14 ፥ 18 - 27

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘሐዋርያት
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 26

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 26 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ገብርኤል መልኣክ ወኢያሱ ወልደ ነዌ  ወኣቡነ  ሰበነ ድንግል።
    ✝ ዘቅዳሴ✝
እብራው  4 ፥ 1 - 14
2ይጴጥ  1 ፥ 19 - ፍ
ግብ ሃዋ  7 ፥ 35 - 49
    
      ✝ምስባክ✝
ወቀተለ ነገስተ ጽኑዓነ፡
ለሴዎን ንጉሠ ኣሞሬዎን፡
ወለዓግ ንጉሠ ባሳን።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ  13 ፥ 36 - 44

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ተንስኡ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 27

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 27 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ሐናንያ ረድእ  ወቶማስ ሰማዕት  ወማማስ ወሲላስ  ወተዝካሩ  ለኣልዓዛር ነዳይ  ወተዝካረ ስቅለቱ ለእግዚእነ
    ✝ ዘቅዳሴ✝
1ይቆሮ 12 ፥ 28 - ፍ
1ይ ዮሃ  2 ፥  27- ፍ
ግብ ሃዋ  9 ፥ 10 -  20
    
      ✝ምስባክ✝
ነዳይ ወቁሱል ኣነ፡
መድኃኔ ገጽየ እግዚኣብሄር ተወክፈኒ፡
እሴብሕ ለስመ ኣምላኪየ በማኅሌት። 

    ✝ወንጌል✝

ሉቃ 16 ፥ 19 - ፍ

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘዮሐንስ ኣፈወርቅ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 28

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 28 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ቴዎዶስዮስ ሊቀ ጳጳሳት  ወባስልዮስ  ወቢፋሞን ወባሊድስ  ወኮቶሎስ  ወኣርዶሚስ ።
    ✝ ዘቅዳሴ✝
ቲቶ 1 ፥ 7 - ፍ
1ይ ጴጥ  5 ፥ 1 - 7
ግብ ሃዋ  7፥ 1 - 9
    
      ✝ምስባክ✝
ጸላእኩ ማህበረ እኩያን፡
ወኢይነብር ምስለ ጽልሕዋን ፡
ወኣሐፅብ በንጹሕ እደውየ።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ 10 ፥ 23 - 32

     ✝ቅዳሴ✝
  
        ዘባስልዮስ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 29

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 29 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
በዓለ ልደቱ ለእግዚእነ  ወበሊዲስ  ወኮቶሎስ  ወኣርዳማስ ወሙሴ  ወዕሢይ  ወኒኮላስ  ወብሶይ  ወቴዎድዮስ  ንጉሠ ኢትዮጵያ  ወማርቆስ  ዘቶስማቅ።
    ✝ ዘቅዳሴ✝
1ይጢሞ  3 ፥ 13 - ፍ
ዮሃ  1 ፥ 9 - 18 
ግብ ሃዋ  9 ፥ 20 - 23
    
      ✝ምስባክ✝
ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና፡
ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር፡
ዘያበቁል ሳዕረ ውስተ ኣድባር።

    ✝ወንጌል✝

ማቴ 16 ፥ 24 - ፍ

     ✝ቅዳሴ✝
  
         ዘባስልዮስ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

Anker 30

✝በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን✝
      
   ✝መጽሓፈ ግጻዌ✝

       " 30 ሰነ  ግእዝ"

     ✝ዝክሪ ብዓል✝
ልደቱ ለዮሃንስ መጥምቅ  ወማርያ  ወማርታ  ወተዝካሩ ለገብረ ክርስቶስ መነኮስ  ወኣባ ጌራን።
    ✝ ዘቅዳሴ✝
ሮሜ  7 ፥ 14 - ፍ
1ይዮሃ   3 ፥ 7 - 10
ግብ ሃዋ  19 ፥ 1 - 11
    
      ✝ምስባክ✝
ወተወከልኩከ እንዘ ሃሎኩ ውስተ ኣጥባተ ፡
ላዕሌከ  ተገደፍኩ እማኅፀን፡
እምከርሠ እምየ  ኣንተ ኣምላኪየ።

    ✝ወንጌል✝

ሉቃ  1 ፥ 57 - ፍ

     ✝ቅዳሴ✝
  
         ዘወልደ ነጎድጋድ
       ✝✝✝
 ስብሃት ለእግዚኣብሄር
  ወለወላዲቱ ድንግል 
  ወለመስቀሉ ክቡር
       ✝ ኣሜን ✝

bottom of page