ብዓላት

Vrijdag avond  13 April tot zaterdag 14 april  13 uur jaarlijks feest bijeenkomst vieren  ንግደት መድሃኔዓለም ዓመቱ ካብ ዓርቢ ምሸት ጀሚሩ ስጋዕ ቀዳም ስዓት ሓደ ድ.ቀ.

01/APR

Zondag 1 april 2018  13 uur tot 17 uur {Extra zondag  ሆሳዕና palmzondag

05/APR

Witte donderdag 05 april van 14,00 uur tot 17:30 uur (niet later)

ሓሙስ ጽግቦ ካብ ስዓት ሰልስተ ስጋዕ ስዓት ሓሙሽተን ፈረቓን ድ.ቀ. ( ካብኡ ክሓልፍ የብሉን )

06/APR

Goede vrijdag    april   06 -4-2018  13. tot- 19:00uur    ዓርቢ ስቅለት

ዓርቢ ስቕለት  ካብ ስዓት ሰለስተ ስጋዕ ሓሙሽተን ፈረቓን ድ.ቀ. 

07/APR

Zaterdag avond   april 07 ons passen  20:00 uur t/m? ትንሳኤ/ፍስጋ ትንሳኤ ፋስጋ 

14/APR

Vrijdag avond 14 april tot zaterdag 14 april 13 uur jaarlijks feest bijeenkomst vieren
ንግደት መድሃኔዓለም ዓመቱ 2018 ዳግማይ ትንሳኤ