ንሃይማኖት ተዋህዶ ውፉያት ኩኑ ጻማኹም ድማ ብ ልዑል ኣምላኽ ከትረኽብዎ ኢኹም።

ነቶም ኣብላት ዝኾንኩም ተሳትፎኹም ከተሔይሉን ተወፋይነትኩም ከተበርትዑን ኣምላኽ ሓይሊ ይሃብኩም፣ ነቶም ኣባልት ዘይ ኮንኩም ድማ ተመዝጊብኩም ወግዓዊ ኣባልት ክትኾኑ ኣፍረይቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም እግዚኣቢሔርር ይሓግዝኩም። ኣሜን።