top of page

  


✝✝ ጽላት ሃቡና ✝✝

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን 

 

እዋናዊ'ዩ፥ኣብ ነብሲ ወከፍና ዘሎ
ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ፥ ጭር  ተቀባሊ ሄሎ
ዕረፍቲ ዘይብሉ፥ስራሕ ተጸሚዱ
ኣብ መንጎ ግን፥ስቅታ ይሰፍን እሞ ይዕነዱ።

ማእለያ ዘይብሉ ጽሑፍ ገንጸልኩ፥ተመስገንካ ፈጣሪ
ምንባበይ ቀጸልኩ፥ሓደ ተጸናናዒ፥ሓደውን ተመካሪ
ጉዕዞይ ቀጸልኩ፥ካብ ሸር ናብ ላይኽ 
ስእልታት ገናጸልኩ፥ድሃዩ ዝተሳእነ፥ስድራ ዘጣይቅ
ገጸይ ኣማዕተብኩ፥በልኩውን ካብዚ ይሰውረና 
ካልእ መከራ ከይስዕብ በዚ የሕጽረልና።

ኣነ ገደድኩ፥ስእሊ መላእኽቲ እናሻዕ ሸር ይገብር
ኩሉ ቅዱስ መሲሉኒ፥ መንፈሳዊ መልእክቲ ዝሕብር
ወየ ዓርከይ መሰጅ ገዲፉ ፥ደወለ መሰንጀር
ኣሰነይቲ ከይሓዘ፥መርድእ ንክነግር።

እዚ'ስ ፍሉጥ ኣውሮጳ፥ ወይ ኣሜሪካ ኣትዩ
ኣከዳድንኡ ቀይሩ፥ ውርዙይ ዝሰተየ ማዩ
እዚ ኩሉ ተመስገንካ ድኣ፥ እንታይ ኮን ረውዩ
ካብ ኣቦታቱ ዘጽንሕሉ፥ ባዕዳዊ ሃይማኖት ፈትዩ።

ቀጸላ የእዳወይ ኮመንት እናንበብኩ፥ እዚ'ዩ እቲ ሽፍታ 
ዓዲ ሰላም ዝከልኣ፥ነዛ ኩላ ሰብ ዘጽነታ
ብቅጽበት ደወልኩሉ፥ ብዘይ ዝኮነ ስክፍታ
ከይሓፈረ መለሰለይ፥ከም ኣመሉ ብዓውታ።

እዚ ኩሉ'ስ ርኤዮ፥ ስእልታት ናይ ጎይታኻ
ቤት እግዚኣብሔር ኣቢካዮ፥ብጭራስ ክሒድኻ
ምክንያታት ኣከበለይ፥ bizy ኮይነ በጃኻ
ሚስኪናይ ዓርከይ፥መድሓኔ ዓለም ይሓልኻ።


ኢየሱስ ድኣ፥ናይ ኩልና ፈጣሪ 
ኣብነት ዝኮነልና፥ዝመሃረና ፍቅሪ
ግዜ'ዶ ስኢንካ፥ክትዝክሮ ናይ ኣቦታትና ምኽሪ
ነየናይ ግዜ'ከ እዩ፥ ነዛ ሓጻር ዕምሪ።

ካብ ዝጠሓልኩዎ ሓሳብ ወጺአ፥ብዕምቆት ኣስተንፈስኩ 
በብመዓልቱ ዘንበብኩዎ፥ እናኣስተንተንኩ
የዕሩክተይ ዝጸወዩኒ እናዘከርኩ
ሊቃውንቲ ፈይስ-ቡክ ፥ ከይህልው እና ኣቅባሕባሕኩ።

ዝወደይ በላኒ ብዓውታ እናጛዘመት 
ኣብ ገዛይ ኣላትኒ፥ ውቅብቲ መጸለይት
ቤተ ክርስትያን ድኣ፥ እንታይ ኣድለየ ምኻድ
ኣብ ዓመት ብዓል፥ከም ሰብኻ ትነግድ።

 በላኒ እሞ 

ዘመን ድዩ ኣነ እየ ተቐይረ 
ብዕምቆት ሓሰብኩ፥ ዝሓለፍኩዎ መከራ ዘኪረ
ወይ'ከ ንሳቶም'ሲ ኣይነበሩን ምስ ህዝቢ 
በረከት ከይሳተፉ እናበሉ እንቢ።

ገለ ሽጋራ ይዓጥኑ ገለውን ሒዞም ፍንጃል 
ኣየቀደስክቅ ፥ ኣይዘመርካ ኮመንት ኣወቂብካ፥ ዕልል።

ከምዚ ይሓይሽ ፥እንተ በልኩም ድኣ
ንኣቦይ ቀሺ ንንገሮም ክነቀድስ ኣብኣ
ንገሩልና ንጳጳስ፥ ጽላት ክሰዱልና 
ኣብ ውሽጢ ሞባይል፥ ንሱ እዩ ተሪፍና።

ሞባይል ክገናጽሉ ፥ ግዜ ዘይሰኣኑ
ብተምሳጥ ኮመንት፥ክሳዶም ዝቀነኑ
ንሓንቲ ስንበት እኻ፥ ኮንቱ ዘባክኑ
ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘፍርሱ ፥ብምክኒት ትንፋሶም ዘብነኑ።

ሎምስ ናፊቐ፥ጉጅምታ መምህረይ 
ደጊም ናባኩም እያ፥ ሓልውዋ ደብረይ
ዘሕለፍኩዎ ይኣክለኒ ፥ ዝበልኩዎ ዕሚም
ኣቦታት ኣዴታት ፥ደግፉኒ ብጸሎትኩም።

ዝነበሩ ከይንብሃል ፥ ሕጂ'ዩ ዘድሊ ምስትውዓል
እምነትና ይጽናዕ፥ ከይንብል ሰንከልከል 
ብሕብረት ጽላትና ነማሙቕ፥ ኣይንበል ዘርጠብጠብ
ከም መኣዲ ኖህ ነጺህና ንኽበብ።

ንዓይ'ሲ ንሱ ኣይኮነን ዝጎድለኒ 
ተግሳጥን ምክርን ፥ ኣቦታተይ ብሂጉኒ
ካብ ቅዳሴ ናብ ቅዳሴ ፥ ግዜ ዝሓጽረኒ
ፍቅሪ ሙቖታ እናሻዕ፥ ክመጸኒ 
እንታይ ኢለ ክገልጻ፥ቤት ኩልና ፥ ልሳን ይሓጽረኒ።


 ✝✝✝ 


ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር 
 ኣ       ሜ       ን
ክፍሊ ስነ-ኪነት ት/ሰ/ደ/ሰላም መድሃኔ ዓለም ኣምስተልፈን -ኣምስተልላንድ 2016

bottom of page