top of page

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!

እዚ ዘለናዮ ቅንያት ስደት ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳን ሕጹይ ድንግል ማርያም ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍን ሰሎሜን ከምኡ እውን  ወርኃ ጽጌ እና ተባህለ ህዝበ ክርስትያን በረከት እንሓፍሰሉ ብስግደትን ጸሎትን እና ኣሰነና ፥ እንልመነሉን ኣደ ብዙሃን ዝኮነት ንሓጥኣን ቅዱሳን ኣቦታትን እትግለጽ ርህርህቲ ኣደና ስደታ እና ዘከርና ናብ ኣምላኽ እንምለሰሉ ግዜ እዩ ። ቅዱሳን ኣቦታት ብዛዕባ ኣደ ብዙሓን ዝጸሓፉ ዝተፈላለዩ ኣቦታት እካ እንተለው ብፍላይ ከም ኣባ ጽገማርያም ማህሌተ ጽጌ፥ኣባ ገብረማርያም ሰቀቃወ ድንግል ዝደረሱ ሰብ ጸጋ ኣቦታት እዮም። ብዛዕባ ስደት ናብ ደብረ ቁስቓም ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ካብ መጽሓፍ  ተኣምረ ማርያም፥ ከምኡ 'ውን ካብ ትርጋሜ ቅዳሴ ማርያም ዝተወስደ ፥ ትርጉም ከመይ ከም ዝመስል እንብኣር ክርኢ ኢና። ክቡራት ህዝበ ክርስትያን ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴፍሎስ ዝተገልጸሎም መበገሲ ብምግባር፥ኣብ ትርጋሜ ቅዳሴ ማርያም ዘሎን ካብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ወብ ሳይትን ብምድህሳስን ጽሑፍ ኣሳኒናን ኣወሃሂድናን ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ክንትርኮ ኢና።ልቢ ሊድያ ዝከፈተ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዒንተ ልብና ይክፈተልና ።

 እቲ መሪር ስደት 

"ኣነ ኣባ ቴፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዝብለኩም ጽን እልኩም ስምዑኒ፥ ኩልኩም ኣቦታተይ ኣሕዋተይን ደቀይን ናብ ፍረ ቃላተይ ጽን ኢልኩም ኣቃልቡ"። 
     እታ መዓልቲ ዕለተ ሰንበት እያ ነይራ፥ምስ ኩሎም ኣቦታት ጳጳሳትን ካህናትን ብሕብረት ጸሎት ኣብጽሕና ምስ ወዳእና ፥ ኣነ ንበይነይ ናብታ ኣብ ፊተይ ዝነበረት ስእሊ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተሰቂላትላ ዝነበረት ቀዳማይ ደርቢ ጠጠው ኢለ የእዳወይ ብምዝርጋሕ፥" ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ነቶም ቅዱሳት ኣቦታት ልመንኦም ሰሚዕካ ዝፈጸምካሎም፥ ንዓይ ድማ ፥ ናብዛ ዓለም መጺእካ ምስ ተወለድካ ፥ካብ እስራኤር ናብ  ምድሪ ግብጺ ዝተሰደድካሉ ብሓፈሻ ፥ ብፍላይ ድማ ነዚ ደብረ ቁስቓም መዕረፊካ ዝገርካሉ ምክንያት ግለጸለይ ። ፍቃድካ እንተኮይኑ ከኣ ምእንቲ ኩሉ ህዝብካ ንዘልዓለም እናዘከሮ ክነብር፥ ዓቢ ደብሪ ንክሃንጽ ተገለጸለይ"፥ እናበልኩ ብልቢ ይልምን ነበርኩ ። እናለመንኩ ከለኩ፥ ብኡ...ንብኡ፥ኣብቲ ዝነበርክዎ ፍሉይ ብርሃን ወረደ ።ጸሓይ ዝወጸት ኮይኑ'ውን ተሰመዓኒ ። ኣብ ውሽጢ እቲ ብርሃን ኮይና ኣደ ዘልኣለማዊ ንጉስ ዓለም ርህርህቲ ኣደ ተገለጸትለይ ። በቲ ዘደንቅ ግርምኣ ልበይ ተሰዊሩኒ  ከይተፈለጠኒ ብግንባረይ ወደቅኩ። መላእክቲ ፍርሓት ናይ ሰባት ዘወግዱ እዮም እሞ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ዝወደቅኩዎ ኣተንሲኡ፥ ኩሉ እቲ ፍርሃት ካባይ ኣርሓቆ።ንኣደይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከኣ ኩሎም መላእኽቲ ከቢቦማ ርኣክዎም። ኣብ'ዚ ግዜ እዚ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፥ "ኦ ኣገልጋሊየይ ቴፍሎስ እንሆ ንፍቁር ወደይ ብልቢ ስለ ዝለመንካዮ ፥ኩሉ እቲ ካብ ኢዮርሳሌም ክሳብ ግብጺ ዝደለካዮ ክነግረካ ፍቁር ወደይ ልኢኩኒ መጺአ እነኩ"በለትኒ። ፍቁር ወደይ ምስ ተወለደ ፥ ንግዚኡ ንስደት መረጸ ። እዚ ከኣ ንዘልዓለም ምስክር ኮይኑ፥ ትሕትና ንክምህረና፥ከምኡውን እዛ ዓለም እዚኣ ከም በላይ ልብሲ ምኻናን፥ ኣብ ስደትና ንኽንፈልጥ ኢሉ እዩ እንበር ፥ ብደመና ተጻዒኑ ክከይድ ኣይደለየን ። ንኣፍራስ ባዕሉ ፈጣሪኦም ፥ ብኣፍርስ ተወጢሑ ክከይድ ኣይደለየን ። ብሓፈሻ ኣብ'ዛ ዓለም ዘሎ ክቡር ነገር ኣይደለየን ። እንታይ ደኣ ዝመረጸ ከም ድካ ሰብ ስጋይ ለቢሱ ህጻን ብምኻኑ ኣብ ኣእዳወይን ዝባነይን እንናተጾረ ፥ ከም ኩሉ ህጻን ጸባ ጡብ እናጠበወ ክዓብን መረጸ ። 
       ብምቅጻል ርህርህቲ ኣደ ስማዕ ቴፍሎስ ኣእዛንካ ጽሎ፥ሕልናኻውን ጠርንፎ፥ እዚ ዝነግረካ ዘለኩ ንዓካ ጥራይ ዘይኾነ ፥ንኩሉ ዓለም ምስኽር ስለ ዝኾነ ኣብ ወረቀት ጽሓፎ ፥ብድሕሪ እዚ ዓለም ክሳብ እትሓልፍ ክዝንቶ ክነብር እዩ ። ብምባል መድሓኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብብስራት ቅዱስ ገብሪኤል መልኣክ ከም ዝተጠንሰ፥ንሓትንኣ ኤልሳቤጥ ሰላም ከም ዝበለታን ኣብ መብልዒ ማል ከም ዝተወልደን ንጛሶት ከም ዝተገልጸሎምን ሰብኣ ሰገል ከም ዝሰገዱሉን ኣብ ኣርብዓ ዓመት ቤት መቅደስ ከም ዝኣተወን ኣረጋዊ ስምኦን ብየእዳው ምስ ሓቀፎ የዕንቱ ከም ዝሓወየን ሄረዶስ ክቀትሎ ከም ዝደለየን ካብ መሰረቱን ክሳብ ፍጻሜኡ ኣስፊሓ ኣደ ኣምላኽ ገለጸትለይ ። 
    ብድሕሪ እዚ ነቲ ናይ ስደት ጉዕዞ ዘጋጠማ መሪር ሽግር ከምዚ እናበለት ገለጸትለይ ።
      ሄሮዶስ ንህጻናት ክቀትል ምስ ጀመረ ብሓበሬታ መልኣኽ ኣነን ፍቁር ወደይን ከም'ኡውን ዮሴፍን ሰሎሜን ንግብጺ ክንስደድ ተበገስና ። ኣነ ንወደይ ሓዚለ ሓንሳብ እናሓቆፍኩ ነዊሕ መንገዲ ተጋዓዝና ። ድሕሪ እዚ ክነዕርፍ ኢልና ኮፍ በልና ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሄሮዶስ ናብ ግብጺ ወሪዶም ኣለው ምስ በልዎ፥ ኣርባዕተ ሓላቁ  ምስ ሰራዊቶም ከርክቡና  ኣዘዘ ። ዮሳ ወዲ ዮሴፍ ኣብኡ ተሪፉ ስለ ዝነበረ ነዚ ናይ ሄሮዶስ ምክሪ ምስ ሰምዐ ፥ ሓሚመ ከይበለ ናባና ይመጽእ ነበረ ። ሰይጣን ግና ኣብ መንገዲ ጸኒሑ እቶም ወታሃደራት ሓሊፎም ድሮ ዝተላእኩዎ ስራሕ ፈጺሞም  እዮም እሞ ተመለስ ኣይትድከም በሎ። ዮሳ ግና ብሂወት እንተረከብኩዎም ይነግሮም።መይቶም እንተጸንሑኒ ድማ ይቀብሮም፥ ብምባል ንጥበብ ሰይጣን ስዒሩ ሓይሊ ኣንበሳ ተዋሂብዎ ኣብ'ቲ ዝነበርናዮ ቦታ በጽሐ። ኣነን ዮሴፍን ብድካም ወዲቅና ሰሎሜ ከኣ ንፍቁር ወደይ እናሓጸበቶ ርኣናዮ ። ኣየ ንስካትኩም ፥ የዕሪፍኩም ኣለኩም ፥ ሎሚ ኣብ ኣውራጃ ገሊላ ቆልዓ ዝሓቆፈት ኣደ ዘላ'ዶ ይመስለኩም ፧ በለና'ሞ፥ ኣዝየ ሰንበድኩ። ንፍቁር ወደይ ካብ ሰሎሜ ተቀቢለ ሃሩር ምድርን ቁሪ ናይ ለይትን ተጻዊረ ንዓካ ካብ ሞት  ንዘይ ኣድሕነካ ድየ ፥ እናበልኩ ኣምሪረ በከኩ'ሞ ፥ ንብዓተይ ናብ ገጽ ወደይ ወረደ ። ፍቁር ወደይ ንኤሳው ኣመጻጽኣካ ዋጋ ዘውህብ እካ እንተኮነ ንወላዲተይ ስለ ዘሰንበድካያ ግን ኣብታ ዳሕረወይቲ ምጽኣተይ መጺአ ዋጋካ ክሳብ ዝኸፍለካ እዛ እምኒ ተተርኢስካ ዕረፍ በሎ። ኣብኣ ከኣ ዓረፈ ። 
    ብድሕሪ እዚ መንገድና ምስ ጀመርና ሰራዊት ሄረዶስ ተጋነፉና ። እንተኮነ ሓንቲ ዓባይ ኦም ሳግላ ኣብኡ ነበረት እሞ፥ ሕብእና በልናያ። ንሳ ድማ ምስ ስንቅናን ንብረትናን ተከፊታ ሓበአትና ። ብድሕሪ እዚ እታ ኣድጊ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ሃለለ እሞ ሰራዊት ሄሮዶስ ረከብናዮም ክብሉ ላዕልን ታሕትን በሉ። እንተኮነ ደልዮም ንኮንቱ ስኢኖምና ተመለሱ። ንሕና ከኣ መንገድና ቀጸልና ። መንገድና ከይጠፍኣና ብምባል ድማ፥ንወደይ ክሕብረና ካብ ዝባነይ የውርዶን ኣብ ኢደይ ይሓቅፎን ነበርኩ። ንሱ ድማ ከምቲ ሓደ ህጻን ንኣዲኡ ሕዘልኒ እናበለ ክዳን ኣዲኡ ዝውጥጥ፥ክዳነይ እናሰሓበ ይበኪ ነበረ። ኣነ ከኣ "ዋይ ወደይ!" እናበልኩ ብስንባደ ይሓዝሎ ፥ ሰሎሜ ከኣ ከም ዝደከምኩ ፈሊጣ ንፍቁር ወደይ ትቅበለኒ ነበረት። ዮሴፍ ክኣ ብግዲኡስ ስንቅና ጸይሩ ከይኣክሎ ንሰሎሜ ከም ዝተቀበለትኒ ርእዩ ተቀቢሉ ኣብ መንከቡ ይሕንግሮ ፥ እቲ ወቅቲ ሓጋይ ብምንባሩ ፥ ሃሩር ጸሓይ በርቲዒና ኣብ ትሕቲ ገረብ ነዕርፍ ፥ ዮሴፍን ሰሎሜን ብርቱዕ ድካም ስለ ዝነበሮም ደቀሱ ። ኣነ ግና ንፍቁር ወደይ የጥብዎ ነበርኩ። ልብሲ ናይ ወደይ ከምቲ ወለደይ ናብ ቤት መቅደ ክኣቱ ከለኩ ዘልበሱኒ ወይኒ ይመስል ነበረ። ከምኡውን እቶም ሰብኣ ሰገል ዘምጽእሉ ወርቂ ሳእኒ ወድዩ ነበረ ። ኣብዚ እዋን እዚ ፍቁር ወደይ ምጥባው ምስ ኣበየኒ ማይ ከም ዝጸምአ ፈለጥኩ። ማይ እንተረከብኩ ኢለ ናብታ ጥቃና ዝነበረት ዓዲ ማይ ክልምን ከድኩ።እንተኮነ ግና ፥ ኩለን እተን ኣንስቲ ኣበያኒ ።ሕፍንቲ እኻ ትርህርሃለይ ኣይረከብኩን ፥በዚ እናጎሃኩን እናበከኹን እናተመለስኩ እንከለኩ፥እቶም ሰረቅቲ ኣነ ማይ ክልምን ከም ዝከድኩ ፥ዮሴፍን ሰሎሜን ድማ ደቂሶም ከም ዘለው ምስ ኣረጋገጹ ፥ ወርቂ ሳእኒ ናይ ወደይ ሰረቅዎ። ኣየ ከይደ ማይ ንዘይረክብ ሳእኒ ወደይ'ዶ ኣጥፋእኩ ኢለ በከኹ ። ንብዓተይ ድማ ናብ ገጽ ወደይ ወረደ ። ፍቁር ወደይ ንንብዓተይ ርእዩ ብየእዳው ደረዘለይ ።ብኣጻብዕቲ የእዳው መሬት ብምትንካፍ ድማ ማይ ኣፈልፈለ። እቲ ማይ ካብ መዓር ዝጥዕም ካብ ጸባ ዝጽዕዱ ነበረ ። ሰቲና ድማ ካብ ዝነበረና ጽምኢ ረወና ። ነታ ዘፈልፈላ ማይ ድማ  ነቶም ዓዲ ዕረ ክትከውን ካብ  ርሑቅ ንዝመጹ ፈውስን ሂወትን ክትከውን ፍቁር ወደይ ባዕሉ ዓተባ ። ብድሕሪ እዚ ቁራስ በሊዕና ጉዕዞና ቀጸልና ። እቶም ኣራዊት ገዳም ንፍቁር ወደይ ርእዮም ይሰግዱ ነበሩ፥ እቶም እንባታት እውን ምሳና ይከዱ ነበሩ።ኣብ ዘዕረፍናሉ ቦታ ከኣ ምሳና ደው ይብሉ ነበሩ።ፍቁር ወደይ ናብቶም ብየማን ዝነበሩ እንባታት እና ረኣየ ጠጠው በሉ ኢሉ ብየማናይ ኢዱ ምልኽት ገበረሎም ። ንሳቶም ከኣ ደው በሉ እሞ ስንብራት ኢዱ ኣብኦም ወጸ ። ብተመሳሳሊ እውን ብሸነክ ጸጋም ዝነበሩ እንባታት ብጸጋማይ ኢዱ ደው በሉ ኢሉ ምልክት ገበረሎም ። ነቶም ዘይኣምኑ ኣረማውያን ንስመይ ዝክሕዱ ብዝበሎ መሰረት ስንብራት ኢዱ ክሳብ ሕጂ ምልክት ትእምርትን ይኩኖም ኣሎ ። ብምቅጻል ፍቁር ወደይ ነቶም እንባታት ከምዚ በሎም ፥ "ንስካትኩም ሂወት ዘይብልኩም ክነስኩም ፈጣሪኩም ፈሊጥኩም ንክተሰንዩኒ ምሳይ ተበገስኩም ። ብኣንጻሩ እቶም ብመልክዐይን ምስለይን ዝፈጠርኩዎም እስራኤላውያን ግና፥ ፈጣሪኦም ከለኩ ከም ሓደ ሽፍታ ንክቀትሉኒ ፈቀዶ በረካታትን ጫካታትን ደለዩኒ"በለ።
   ብድሕሪ እዚ ብምቅጻል ኣብ ገዛ ሓንቲ ትእማር ትብሃል ሰበይቲ ኣተና ። ትእማር "ካበይ ዝመጻእኪ ኢኪ ፧" ብምባል ሓተተትኒ። ኣነ ከኣ ካብ ምድሪ ይሁዳ ዝመጻእኩ ስደተኛ እየ በልኩዋ ። ትእማር ብምቅጻል "ንስኪ ሓያልን ደረቀኛን ኮይንኪ ትኮኒ እንበር ፥ ከማኪ ዝበለት ምልኽዕቲ ደኣ ካብ መጋረጃኣ እካ ዘይምወጸት " በለትኒ ።ዮሴፍ ንክምልስ ግድን ኮይንዎ "ንለማኒ እንተለካ ትህቦ፥እንተዘይ ብልካ ግና ናብ ዘለዎ የብጽሓካ ይርዳኣካ ትብሎ እንበር ከም ኩናት ልቢ ዝወግእ ዘረባ እንታይ ይገብረልኪ ፧" ብምባል መለሰላ ። ኮቲባ ትብሃል ኣገልጋሊት ነበረታ እሞ "እዚ ሓላዊ ኣጣል ዝመስል'ሲ ንእመቤተ ከመይ ኢሉ ይደፍራ" ብምባል ንዮሴፍ ሃረመቶ ።ንፍቁር ወደይ ከኣ መንጢላ ደርበየቶ። ትዕግስቲ ከም ልማዱ እዩ'ሞ ከም ህጻን ደኣ በከየ። ዋይ ወደይ እናበልኩ ዝርንዛሕ እናነባዕኩ ፥ካብቲ ዝወደቆ ከተንስኦ ከድኩ። ዮሴፍ ድማ ተኣምራቱ ደልዩ "ኣምላኽነቱ ይግለጽ ግደፍዮ !" በለኒ። በዚ ግዜ እዚ ምድሪ ተከፊታ ጋረደታ ንትእማር ወሓጠታ ። ስድራቤታ ድማ ወካርያ ህበይ ኮይኖም፥ብገዛእ ኣክላባቶም እናተሃድኑ ወጺኦም ከዱ።
     ካብዚ ገዛ ወጺእና ነዊሕ ምስ ተጋዓዝና ናብ ሳሚን እትብሃል ዓዲ ኣተና ።ብኡ. ...ንብኡ እቶም ህዝቢ ዘምልክዎም  ዝነበሩ ዓቢ ገረብ ወደቀ። ፍቁር ወደይ ምልክት ናይ እምነትኩም እዩ ምስ በሎም እዚ ዓቢ ዳዕሮ ወልድ እግዚኣብሔር ናብዚ ብምምጻእካ ንዓለም ዘውዶም እዩ እና በለ ብልሳን ናይ ሰብ ተዛረበ። ኩሎም እቶም ኣሕዛብ ነዚ ምሰ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ኣመኑ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ሓሙሽተ ኣግማል ክውሕጡና ተደናደኑ፥ፍቁር ወደይ ኣእማን ኩኑ በሎም እሞ ናብ ኣእማን ተቀየሩ ። ካብ'ዚ ሓሊፍና ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተና ።ኣብዛ ትፍልሞ እትብሃል ዓዲ ፍርሃተ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ሰብኣይ ነበረ እሞ፥ ተቀቢሉ ኣብ ቤቱ ኣሕደረና ። በዚ ግዜ እዚ ኣብታ ዓዲ ዝነበሩ ጣዖታት ከካብ ዝነበርዎ ለቂቆም ተንሲኦም ተሰባበሩ። እቶም ካህናቶም ክኣ ሃሃዲሞም ተሓብኡ ። ንጽባሓይቱ ኩሉ እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ናባና መጽአ'ሞ ኣብ ቅድሚኦም ብዙሕ ተኣምራት ተገብረ። ድውያት፥ለምጻማት፥ዓይነ ስውራንን ካልኦትን ከካብ ዝነበርዎ ጸገም ተፈወሱ ። እዞም ህዝቢ በዚ ኩሉ ዝረኣይዎ ተኣምራት ኣመኑ። ኦ ኣባ ቴፍሎስ እዚ ኩሉ ሓደ ብሓደ እንተዝግለጽ እንተዝንገርን ጽሒፍካ ኣይውዳእን እዩ ። በለትኒ ኣደይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ።
   ምረት ጉዕዞ ገና ይቅጽል ።ሕጂ እውን ምዝንታዋ ቀጸለትለይ ፥ጉዕዞና ቀጸልና እሞ ፈተውትን መፍቀርቲ ስብ ዝኮኑ ንፍቶስ እትብሃል ዓዲ በጻሕና፥ ፍቁር ወደይ ኣብዛ ዓዲ ብቁጽሪ ዘይግለጽ ተኣምራት ገበረ ። ዮሴፍ ዝበሃል ጸራባይ ሰብኣይ ኣብ ኢዮርሳሌም መጺኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ዮሴፍ ሕጹየይ ተራኪቡን ተላልዩን ስለ ዝነበረ ምስ ረኣየና ብጽብቅ ተቀቢሉ ናብ መንበሪ ቤቱ ወሰደና ። ኣብኡ ድማ ሓደርና ። ወዱ ጋኔን ዝሓመመ ነብረ እሞ፥ንፍቁር ወደይ ምስ ረኣዮ "ናብዚከ ክተሳቅየኒ 'ዶ መጺእካ፥ኢዮርሳሌም ገዲፍናልካ'ዶ ኣይኮንናን መጺእና" በሎ ። ፍቁር ወደይ ከኣ "ውጻእ!" በሎ ። ንስካትኩም ናባና ብምምጻእኩም ንሕና ዕድለኛታት ኢና እናበሉ ኣብ እግሪ ፍቁር ወደይ ተደፊኦም ሰገድሉን ሰብ ናይታ ሃገር እውን ኣመኑ ። እንተኮነ ግና ካብቲ ጽሩይ ስርናይ ክርዳድ ኣይስኣንን ከም ዝብሃል እቶም ዓበይቲ ዓዲ ናብቶም ሃዲሞም ተሓቢኦም ዝነበሩ ካናት ናይ ጣዖት መጺኦም፥ንስካትኩም'ከ እንታይ ኮይንኩም ተሓቢእኩም ብምባል ሓተትዎም። እቶም ካህናት ናይ ጣዖት ከኣ "እዛ ሰበይቲ ምስ ወዳ መጽአት ኣማልክትና ተሰባበሩ ፥እንተጸገንናዮም እውን ንጽባሒቱ ተሰባቢሮም እናጸንሑና ኢና ፈሪሕና በልዎም።በዚ ግዜ ድማ እቶም ዓበይቲ ዓድን ካህናት ኣምልኮ ጣዖትን ተኣኪቦም ናብቲ ዝነበርናዮ ገዛ መጽኡ ። ንሕና ድማ ኣብ ሳልሳይ ደርቢ ተሓባእና ። እዞም ዓበይቲ ዓድን ካህናት ኣምልኮ ጣኦትን ድማ ነቲ ዘሕደረና ሰብኣይ ወሲዶም ካብ ዓቅሉ ንላዕሊ ኣጨነቅዎን ተዛረብዎን። ንሱ ግና ካባይ ካብ ዝከዱ ሰለስተ መዓልቶም እዮም ገይሮም እናበለ ነገሮም ስለዚ ናበይ ከም ዝከዱ ኣይፈልጥን እየ ብምባል ተዛረቦም። እናሻዕ እናሳቀዩን እናሃረሙን ሚስጢር ክነግሮ ተጸበዩ። ንሱ ግን ቃሉ ኣይቀየረን እካድኣ ጸንዐ። ንጽባሕቱ ናባና መጺኡ ኩሉ እቲ ዝኮኖን ዘጋጠሞን ተራ... ብተራ ኣዘንተወልና ። በዚ ድማ ቤቱ ገዲፍና ጉዕዞና ናብ ሓንቲ ቁስያ እትብሃል ዓዲ ኣቅናዕና ።
   ኣብ ቆስያ እትብሃል ዓዲ ምስ ኣተና እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ዝነበሮ ጣኦት ስእሊ ተሰባበረ። እቲ ኣብኡ ሓዲሩ ዝነበረ ጋኔን ድማ "ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ከም ዝመጹ ሓቢረኩም ነይረ" ፥ብዓውታ ክጭድር ጀመረ ።"ካባይ ኣርሕቅዎም ንዓና ከሳድዱ መሰልና ክግህሱ ፥ክብርና ክቅንጥጡን እዮም መጺኦም"፥ ብምባል ብቁጽሪ ሚእቲ ዝኮኑ ኣጋብዝ ኣብ ኢዶም ሓለንግን ኣባትርን ሒዞም  መጺኦም፥ ንዓና ጸርፊ ኣብ ልዕሊ ጸርፊ ኣዋረዱናን ከም ጨርቂ ኣፍኮስናን ።"ካብዚ ቦታ ኪዱ ርሓቁ ፥ እዞም በጽሒ ከይቀተልኩም ከለው ኪዱ ርሓቁ....ርሓቁ፥ ነብስኩም ኣድሕኑ ፥ሃገርና ብኣኩም ከም እትዓኑ ኣምላክና ነጊሩና እዩ " ።እና በሉ ከም ሓደ ዘይጠቅም ኣቅሓ ኣቃለሉናናን ኣጋፍዑናን ። እዚ ከይኣክል እቶም ደቂ ዓዲ ኣንስቶምን ደቆምን ኣከቲሎም ብቅጽበት መጽኡና ። ንፍቁር ወደይ ድማ ኣጋፍዕዎምን ኣካላበትዎን። ምጽዋሩ ስኢነ ኣምሪረ በኸኹ። ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ድማ ንብዓተይ ተንጠባጠበ ። ፍቁር ወደይ ነቲ ዝወርዶ ዝነበረ ብስቅታን ዕሽሽ ብምባልን ነዚ ኩሉ መከራ ተቀበሎን። ጸኒሑ ግና ኣምላኽነቱ ከርእዮም ጀመረ። ከም'ዚ ድማ በሎም። "ካብ ኩሎም ኣህዛብ ዝተዋረድኩምን ድኩማትን ኩኑ፥ ምድርኩም ኣኩዕንትን ሳዕርን እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይተብቁል። ካህናትኩም ውሑዳት ይኩኑ፥ በረኸተይን በረኸት ወላዲተይን ኣይሕደርኩም"፥ኢሉ በቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ረገሞም ። ካብ'ዛ ቁስያ ዝተባህለት ዓዲ ወጺእና ድማ ነዊሕ ተጛዒዝና ድካም ስለ ዝነበረና ክነዕርፍ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኣላገስና ንእሽቶ ዝብለዕ በላዕና ። ፍቁር ወደይ ነታ በትሪ ኣውሊዕ ናይ ዮሴፍ ካብቲ ዝነበረቶ ወሲዱ ነዞም ብሩኻትን ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎምን ዓዲ ንበረከትን ትእምርትን ትኩኖም ኢሉ ተከላ'ሞ ብእኡ ንብእኡ ከይጸንሐት ለምሊማ ዓቢያ ፈረየት ። ድሕሪ እዚ መንገድና ቀጸልና ፥ዮሴፍ ብኢዱ እናኣመልከተ ናብዛ ዓዲ እዚኣ ንእቶ ምክንያቱ ንልመና ክጥዕመና፥ ከምኡ'ውን እዚ እዋን መስዩ ስለ ዝኮነ ብምባል ሓሳቡ ሃበና ። ኣነ ግና ዓዲ ዓዲ እንተከድና ንፍቁር ወደይ ክቀትልዎ ይኽእሉ እዮም ብምባል ብጽምዋ በረካ በረካ ደኣ ንኪድ በልኩዎም ። በዚ እናተመያየጥና እንከለና ኣብ መንጎና ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብሪኤልን ተገሊጾም "ንዮሴፍ ትብለካ ስምዓያ" በልዎ። እቲ ግዜ ግዜ ዓራርቦ ጽሓይ ስለ ዝነበረ ትም ኢልና ደኣ በረካ በረካ ጌርና ንቀጽል እምበር ሸፋቱ ዝንቀሳቀስሉ እዋን እንተነበረ ፥እቶም ቅድም ረኪበሞምና ዝነበሩ ሸፋቱ ሕጂውን ተጋነፉና። ሴፎም መሊሖም ድማ ናባና ቀረቡ። ብዙሕ ግዜ ደሊናኩም  ክንረክበኩም ኣይከኣልና ሕጂ ግና ኣብ ኢድና ወዲቅኩም ኢኩም እሞ ድልየትና ክንገብረኩም ኢና"፥ ናባይ ብምቅራብ ንፍቁር ወደይ ካብ ሕቅፈይ ብምውሳድ ነታ ወይኒ እትመስል ልብሱን ናተይ ናይ ቤት መቅደስ ልብሰይን ኣብ ርእሰይ ዝነበረት ጻዕዳ ሻሽን ገፈፎም ወሰድወን ። ናብ ዮሴፍ ብምቅራብ ድማ እቲ ኩሉ ስንቅና ወሰድዎ። ነዚ እትርኢ ዝነበረት ሰሎሜ ኣይንሕፉንን እዮም ብምባል ምስኣ ዝነበረ ንብረታን ክዳውንታን ኣረከበቶም። ንኩሉ ካባና ዘድልዮም ምስ ረከቡ ካባና ርሕቅ ኢሎም ንንውሕ ዝበል ግዜ ይዘራረቡን ይዛተዩን ነበሩ። ወይ ጉድ ሽፍታ ዝክተር ከቲሩ ርእዮምኒ'ዶ ኣይረኣዩንን ብምባል ይሃድም እምበር ከምዚ ድማ ኣሎ፧ ኣብ ማእከል ሜዳ ይማከሩ ፥ ንወደይ ክቀትልዎ ደልዮ እዮም እንበር እናበልኩ ናብ ገጽ ወደይ እናጠመትኩ ኣምሪረ በኸኹ። ንብዓተይ እውን ከም ወትሩ ናብ ገጽ ወደይ ወረደ። ኣነስ ኣብ ቤተልሔም እንተዝህሉ ምሓሸኒ ንፍቁር ወደይ ክቀትልዎ ከለው ምሳይ ኮይኖም ዘእውዩን ዝበክዩን ምረከብኩ እዛ "ብጽእቲ ኢኪ" ኢላ ዝወደሰትኒ ሓትነይ ኤልሳቤጥ ነዚ ረኪብኒ ዘሎ እንተትፈልጥ ፧ ኣበይ ኣለካ ኦ...! ምላተ ጸጋ ዝበልካኒ ፧ ኣበይ ኣለኩም ኩልኩም ነብያት ፧ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣማክሩኒ ፧ ደቀን ብሄረዶስ ዝተቀተልወን ኣንስቲ ቤተልሔም ከምዚ ኢለ ክበኺ እንከለኩ እንተዝርእያኒ እናበልኩ ክዳውንተይ ክሳብ ዝጥልቂ መሪር ንብዓት ነባዕኩ። ሓዘነይን መሪር ብክያተይን ዝረኣየ እቲ ግብጻዊ ሽፍታ ሕልንኡ ምግባር ኣብዩዎ፥ልቡ ብሓዘን ተመሊኡ ነቲ እስራኤላዊ ሽፍታ ከምዚ በሎ።" እዞም ሰባት ስድራቤት ሰማይ እዮም ኣሕዚኖምኒ ኣለው፥እዚ ዝወሰድናሎም ንብረት ንምለሰሎም"፥ በሎ። እንተኮነ ናይቲ እስራኤላዊ ሽፍታ ሪጋ ስለ ዝነበረ "እዚ ዕድለይ ዝሃበኒ እዩ ፥እዚ ኩሉ ንብረት ብዙሕ ዋጋ ከውጽኣለይ እዩ" ብምባል ፥ ኣይመልስን በሎ። ከምዘይ ገብረሉ ፈሊጡ በል ካብ ቤተልሄም ክሳብ ኣብዚ ዝኸተርናዮ ኩሉ ንዓኻ ይኩን እዚ ሕጂ ዝወሰድናሎም ግና ንምለሰሎም እናበለ ኣምሪሩ ለመኖ ። እቲ እስራኤላዊ ሽፍታ በዚ ተሰማሚዑ እቲ ኩሉ ዝተዘረፈ ቆሳቁስ ሃቦ። እቲ ግብጻዊ ሽፍታ ከኣ ገለ እኻ ከየግደለ መለሰልና ። ኣነ ኽኣ እናተሓጎስኩ ተቀበልኩዎ ፍቁር ወደይ ከኣ "እዞም እትርእይዮም ዘለኪ እታ ኣነ ዝስቀለላ መዓልቲ ሓዲኦም ብየማነይ ሓዲኦም ድማ ብጸጋመይ ምሳይ ክስቀሉ እዮም። እቲ ምሕረት ዝገበረልና ብየማን ክስቀል እዩ፥ ብኣይ ኣሚኑ ከኣ ቅድሚ ኣዳምን ዘርኡን ገነት ክኣቱ እዩ" በለኒ። ብድሕሪ እዚ እቲ ብየማናይ ወገን ዝስቀል ጥጦስ ዝብሃል ንፍቁር ወደይ ካብ ሰሎሜ ተቀቢሉ ሴፉ እናተመርኮሰ ከፋንወና እንከሎ እታ ሴፍ ተሰብረት ። "ኣየ ኣነ ጽብቅ ክንዲ ዝገበርኩስ ዝጥቀመላ ሴፈይ ትስበር " እናበለ ሓዘነ ። ፍቁር ወደይ ድማ "ኦ...ጥጦስ ዝተሰብረት ሴፍካ ኣኽባ" በሎ ። ጥጦስ ግና" እንታይ እሞ ክጠቅመኒ እዩ" ብምባል ኣኪቡ ንፍቁር ወደይ ሃቦ። ፍቁር ወደይ ድማ ከምታ ዝነበረታ ምልክት ስንብራት ዘይብላ ጌሩ መለሰሉ ። ጥጦስ ደስ ኢልዎ "ካብ ደቂ ነብያት ኢካ "በሎ። ፍቁር ወደይ ከኣ" ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትከውን እብለካ ኣለኩ" በሎ። ነዚ ተስፋ ዘይተዋህቦ "እወ ሓቅካ ካብ ደቂ ነብያት እንተዘይ ከውን'ዶ ንዓካ ንሽፍታ ገነት ክትኣቱ ኢካ ምበለካ "  በሎ። ብድሕሪ እዚ ተፋንዮምና ከዱ ፥ ኣቀዲሙ ጥጦስ ሓቑፍዎ ስለ ዝነበረ ክዳኑ መኣዛ ስለ ዝነበሮ ይሓጽቦ እሞ ፥ሕጻቡ ኣብ ዕዳጋ ኣውሪዱ ብሰለስተ ሚእቲ (300) ዲናር ይሸጦ ነበረ።
   እቶም ኽልተ ሸፋቱ ካባና  ምስ ከዱ ፥ ፍቁር ወደይ ነቲ ኣቀዲመ ሓቁፈ ዝነበርኩ ንብዓት ዘፍሰስኩዎ እናዘከረ   "ኦ.... ወላዲተይ እዚ ከም ፈልፋሊ ማይ ንብዓትኪ ዘውሓዘ ቦታ ኣብ መጻኢ ሕሙማት ዝፍወስሉ ንስኪ ተኣምራት ትገብርሉ ገዳም፥ገዳም ደብረ ቁስቃም እናተባህለ ዝጽዋዕ ክከውን እዩ" በለኒ ። ብድሕሪ እዚ ንሓድሕድና እናተዘራረብና ናብ ሓደ ደብሪ ኣተና ። ኮፍ ምስ በልኩ ድማ ንፍቁር ወደይ ካብ ዝባነይ ኣውረድኩዎ ። ቅዱሳት ኣእጋሩ ኣብ መሬት ምስ ኣርገጸን ኣእዳው እውን ምስ ኣልዓለን እቲ ኮፍ ኢልናሉ ዝነበርና ቦታ ጸሓይ በርቲዑ ብርሃን ዓሰሎ ። ነዚ ኩሉ ድንቂ ምስ ረኣና ኣዚና ተሓጎስና ። ካብዚ ኩሉ ሽግር ኣውጺእካና ኣብዚ ዘብጸሓካና ምስጋና ንዓካ ይኩን እናበልና ምሉእ ለይቲ ክነመስግን ሓደርና ። መሬት ምስ ወግሐ ጉዕዞና ቀጸልና ። ኣብ መንገዲ ሓንቲ ዒላ ረከብና እሞ ፥ማይ ዘይብላ ጉድጋድ ነበረት እሞ ፥ ፍቁር ወደይ የእዳው ሓፍ ምስ ኣቢለ ብእኡ ንብእኡ ድማ ማይ መልአት ። "እዚ ማይ ኣብ ኣፍ ኩሉ ሰብ ጥዑም ይኩን፥ ብእምነት ንዝሕጸብዎ ድማ ፈውሲ ይኩን እናበለ ነታ ዒላ ባረኻ ። በይነይ ምስ ፍቁር ወደይ ስለ ዝነበርኩ፥ ነዚ ናይዚ ዒላ ተኣምራት ርእየን ብሓጎስ ልበይን እናተሰራሰርኩን ናብ ብዓል ዮሴፍ ተመለስኩ ። ምስ ተቀመጥና መግቢ ካብ እግዚኣብሔር ተዳለወልና እሞ ተመጊብና ምስ ወዳእና፥ ሰሎሜ ንወደይ ትሓጽቦ ኣነ እውን የጥብዎ ይሓቅፎን፥ ከምዚ እናበልና ነዊሕ እዋን ብፍቅሪ ተቀመጥና ። ናይ ዕለትና ሽሻይ ካብ እግዚኣብሔር እናተሰደደልና ነበርና። ኩሉ ግዜ ኩሎም ስራዊት መላእኽቲ እናመጽኡ ኣብ እግሪ ፍቁር ወደይ  ኮይኖም ክሰግዱን ክውድሱን ይርእዮም ነበርኩ። ኦ ጎይታ ምሕረትን ጎይታ ሰራዊትን ናትካ ምሕረት መወዳእታ የብሉን። ነቲ ብመልኽዕካን ምስልካን ዝፈጠርካዮ ሰብ ንኸተድሕን ተሰደድካ ። ንስኪ እውን ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝከበርኪ ኢኪ ። እዚ ምስ ወድኪ እተሕልፍዮ ዘለኪ ጸበባ ንዳሕራይ ግዜ ንዓለም መመክሒ ድሕነቶም ክከውን እዩ ፥እናበሉ ኣመስገኑ። እቶም መልኣኽቲ እናመጽኡ ካብ ዝገጥመና መከራ የናግፉናን ይሕልዉናን የጸናንዑናን ነበሩ። ኢላ ንዓይ ኣባ ቴፍሎስ ምስ ጸወየትኒ ካባይ ተሰወረት ። 
እዚ ኩሉ ክትጸውየኒ ዝነበረት ንዓይ ኣባ ቴፍሎስ ኢያ። ኦ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕልናኽን ስጋኽን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኮንኪ ከምዚ ንኣባቴፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት ተገሊጽኪ ኩሉ ዝገለጽኩሉ ንዓና ንድኩማት ህዝበ ክርስትያን ካብ ፍቁር ወድኪ ምሕረት እንጽበ ፍቅርክን ፍቅሪ ወድክን ኣብ ልብና ኽሓድር፥ ቅዱስ ፍቃድ እግዚኣብሔር ይኩን ።ኦ ድንግል ነቲ ዘይርህርህ ንጉስ ሄረዶስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስ ፍቁር ወድኪ ዝተሰደድክዮ ስደት ዘክሪ ። ነቲ ካብ የዕንትኺ ናብ ፍቁር ወድኪ ዝወሓዘ ንብዓት ዝወረደ ዘክሪ፥ ኦ ድንግል መከራን ሓዘንን ጽምእን ጥምየትን ኩሉ ምስኡ ዝወረደክን ጸበባ ዘክሪ፥ በረከት ናይ ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍን ሰሎሜን ረዲኤት ኣደ ኣምላኽን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስይታን ይኩን። 


ስብሓት  ናይ ኣብ 
ቸርነት ናይ ወልድ እግዚኣብሔር ኣምላክ 
ምሕረት ናይ መንፈስ ቅዱስ፥
ፈጣን ረዲኤት ናይ መላእክቲ 
በረከት ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስትያን ይኩን !
 ኣ      ሜ          ን! 

 ክ/ስ/ጥ/ደብረ ሰላም መድሃኔ ዓለም
 

bottom of page