top of page

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ                                                                                                  Eritrean Orthodox Tewahdo

ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም ቤተክርስትያን                                                                                      Medhaniealem Kerk

ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ                                                                                                      Ameteveen-Amstelland

ሆላንድ።

                                                                                                                                          22/23  መጋቢት 2009 ዓ.ም.ግ.

                                                                                                                                          31 Maart-01 April 2017

 

                                                                                                                                                ደ/ሰ/ማኣ/ኣ-2009-7 

 


                                               ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ። ኣሜን።

                                    In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

                                    In the name of the Father, the Son en the Holy Spirit 
 
ዝኸበርኩም ናይ መንፈስ ኣቦታት ካህናት፡ ኩሉኹም ዲያቆናትን ምእመናን ቤተሰብ ናይ እግዚኣብሔርን፡ ዕዱማትናን ህዝበ ክርስትያን፥ 
 
እቐዲምና ሰላመ እግዚኣብሔር ምስ ኩልና ይኹን ኣንዳበልና ዕድሜና ኣኽቢርኩም ኣብ’ዚ ቅዱስ መዓልቲ፡ ጥንተ-ስቅለቱ ናይ ጎይታናን

መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነብዕለሉ ዘሎና ዓመታዊ በዓልና፡ ምሳና ተኻፈልቲ ናይ እዚ ጸጋ’ዚ ብምዃንኩም፡ ንቕድም ምስጋና ንኣምላኽና

ነቕርበሉ። ኣስዒብና ከኣ እንቋዕ ደሓን መጽእኩም ብምባል ናይ ዕለት 22 መጋቢት 2009 ብግዕዝ (31-03-2017) ከምኡ ከኣ ብ23 መጋቢት

2009 ብግዕዝ (1 ሚያዝያ 2017 ዓ/ም/ፈ) መደብ ኣብዓዕላና ከም’ዚ ዝስዕብ ምዃኑ ክንገልጸልኩም ንፈቱ፥ 
 
ዓርቢ ምሸት ዕለት 22 መጋቢት 2009 ግዕዝ (31 መጋቢት 2017 ዓ/ም/ፈ)፥

ካብ ሰዓት 18:00 – 20፡00 ዋዜማ፥ (ኩሉ ሰብ ብዝመጾ ኣብ ቤተ ክርስትያን ይኣቱ)

ካብ ሰዓት 20፡00 – 21፡00 ድራር (መተሓሳሰቢ፥ ዝኾነ ሰብ ቀልጢፉ ተመጊቡ ናብ ቤት ክርስትያን ይምለስ፥ ቦታ ንዘይበልዑ ንግደፈሎም)

ካብ ሰዓት 21:00 – 00፡00 መደብ ትምህርቲ ሰንበት (ዝተፈላለየን ኣገዳሲ ትምህርቲ-ሓዘል ትሕዝቶ)

ካብ ሰዓት 00፡00 – 6:30 ጸሎትን ማሕሌታትን (ማሕሌታት ካብ ሰዓት 2፡00 ወጋሕታ ጀሚሩ ይካየድ) 
 
ቀዳም ዕለት 23 መጋቢት 2009 ግዕዝ (1ሚያዝያ 2017 ዓ/ም/ፈ)

ካብ ሰዓት 6:30/7፡00 – 10:00 ቅዳሴ

ካብ ሰዓት 10:00 – 11:30 መደብ ትም/ሰንበትን ሕጻናትን፥ ከምኡ’ውን ትም/ብካህን፡ ኣብ መንጎ ሓጺር ተወሳኺ መደብን ሓበሬታን ኣሎ

ካብ  ሰዓት 11፡30 – 12:00 ዑደት (ታቦት ናብ ቀጽሪ ቤተ ክርስትያን ይወጽእ (ምህለላ)

ካብ ስዓት 12:30 – 16:00 ጸበል ኣብ ኣዳራሽ (Zaal) Hermann Wesselink College, Startbaan 3, 1185 XP Amstelveen)                                        መጓዓዝያ፥ (1) ኣውተቡስ ቊጽሪ 170 +174።  መውረዲ ቦታ፥  Startbaan (Hermann Wesselink College)  

                                               (2) ትራም ቊጽሪ 51።       መውረዲ ቦታ፥  Marne (Hermann Wesselink College)

ዝርዝር፥  12፡30 –14:00 ጸበል (መግቢን መስተን)፥ መደብ ናይ ኣቦታት ካህናትን ካልእን ናብ ትሕት እዚኣ ተመልከት)

“           13:30 – 14:00 ምስጋና ንኣባላት ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም (አብ ቤትካ ዚነብሩ ብጹዓን ኢዮም፥ ኵሉ ጊዜ ይውድሱኻ (መዝ/84፡4)

“           14፡00 – 14:30 ጨረታ (መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዝሓዘለ ኣቚሑት፡ ብትምህርቲ ሰንበት)፥ ከምኡ’ውን ናይ መብጸዓ ኣሎ

“           14:30 - ይቕጽል፡ ማዕረ ማዕረ እቲ ዝተረፈ ናይ መደብ ጊዜና፡ መደብ ትምህርቲ ሰንበት ይቕጽል

“           16:00 – መዛዘሚ ጸሎት መደብና። (ካብ’ዚ ንደሓር ናይ ጽሬትን ምልዓል ኣቚሑትን። ኩሉሓደ ኢደይ-ኢድካ ይበል ሓደራ) 


ንሓበሬታ፥ # 06-19497866፡ # 06-48706977፡ # 06-85465858 
ሰናይ መዓልቲ ክኾነልና እንዳተመነና፡ ኣጀሚሩ ንዘፈጽመና፡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና፡ ልዑል ምስጋና ይብጸሓዮ። ኣሜን። 
ስብሐት ለእግዚኣብሔር፡ ለወላዲቱ ድንግል ወመስቀሉ ክቡር። ኣሜን።  
መተሓሳሰቢ፥ ኣብ ጊዜ ቅዳሴ (ብፍላይ ኣሃዱ ክበሃል እንከሎ) ኣይትንቀሳቐሱ። ኣብ ኣዳራሽ ከኣ ኮፍ ኢልኩም ንመደባትና ተሓጐስሉ። 
 
           
ሰበኻ ጉባኤ ደብረ ሰላም መድሓኔዓለም
Email:

debreselammedhaniealem@gmail.com

Amstelveenseweg-965

1081JG Amsterdam

Nederland

23 የካቲት 2009 ዓ.ም. 2-03-2017 ዓ.ም.ፈ.

 

ብመጀመርታ

ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርሑስ በዓል ንኽገብረልና እንዳተተምነና፡ ንሕና ተቐማጦ ኣምስተርዳምን ከባቢኣን፡ ብግዕዝ ንዕለት 22-06-2009

ብፈረንጂ  ድማ 01/04/2017፡ ዓመታዊ ክብረ በዓል ጥንተ ስቅለቱ ናይ መድሓኒዓለም ከነብዕል ስለዝኾና፡ ከምቲ ልሙድ በዓልና ድማ ዝምዕርግ ብአኻትኩም ስለዝኾነ፡ ኩሉኹም ኣዕይንተ እግዚኣብሔር ካሕናት፡ ላዕካነ ምስጢር ዲኣቆናት፡ መዘምራንን ምእመናንን፡ ኣብዚ ዓመታዊ ብዓልና ምሳና ሓቢርኩም በረኸት ንኽትካፈሉ፡ ደብረሰላም መድሓኔዓለም ቤተክርስትያን ብኽብሪ ትዕድመኩም ኣላ።

ዓርቢ፦                                                            ቀዳም፦

ካብ 18:00-21:00 ዋዜማን ድራርን           ካብ 00:00-06:00 ማህሌትን ስብሓታትን                                                                 ካብ 21:00-23፡30 መደባት ት/ሰ              ካብ 06:00-11:30 ቅዳሴን ዑደትን   

 

ናይ ዛል ኣድራሻ(adress)፥ Herman Wesselink college StartBaan 3, 1185XP Amstelveen

ብደሓን ምጹ።

ሰበኻ ጉባኤ ደብረ ሰላም መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን -ኣምተልላንድ

 

Email: medhaniealemkerk@yahoo.com

       debreselammedhaniealem@gmail.com

Amstelveenseweg-965 1081JG Amsterdam Nederland

ንሐበሬታ፥

ነቲ ኣገባብ ኣበዓዕላ ዝምልከት፡ ትምህርቲ ሰንበት ደብረሰላም መድሓዓለም ኣብ

ሓጺር ጊዜ ብቅሉዕ፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ክዝርግሕዎ ኢዮም። 

 

እዚ ኣብ ታሕቲ እትሪእዎ ዘለኹም ትምህርቲ ሰንበት ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም ኣምስተልፌን - ኣምስተልላንድ ዘዳለዉዎ ኢዩ። ነቲ ጽቡቕ ስርሖምን ኣበርክቶኦምን እንዳ ነኣድና ነመስግኖም። መእረምታ፥ ኣዳላዊ ናይ'ዛ ስእሊ ንእሽቶ ናይ ኣጸሓሕፋ ጌጋ ገይሩ ኣሎ። " ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም ኣምስተርዳም" ዝብል 'ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም ኣምስተልፌን - ኣምስተልላንድ' ተባሂሉ ክንበብ ነተሓሳስብ

bottom of page