top of page

ሰላም ንኩልኹም ይኹን ፍቑራት ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ከመይ ኣምሲኹም፥

እዚ ዝስዕብ ኣገዳሲ ሓበሬታ እነሆ፡ ንዓኻትኩምን ንዘይሰምዑ እውን ክትሕብሩ እንዳ ተላበኹ፡ እቲ ንዕለት 19-02-2019 ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ኣባላት ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ ጉባኤ፡ ንዕለት 05-03-2017 ተመሓላሊፉ ኣሎ። እቲ ናይ ምቕያሩ ምኽንያት ከኣ ብዕለት 19-02-2017 ንግደት ደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረት ሮተርዳም ምዃኑ ስለ ዝተሓበርና ኢዩ።
ንእግረመንገደይ እውን ክሕብረኩም ዝፈቱ ንዕለት 25-02-2017 ኣብ ደብረሰላም መድሃኔ ዓለም ቅዳሴ ከም ዘሎ ኢዩ።

ንኹሉኹም ሰናይ ምሸት  እምነየልኩም።

ሓበሬታ

ዕለት 22-02-2017

ዝኸበርኩም ምእመናን ኣባላት ደብረሰላም መድሃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኣምስተልፌን - ኣምስተልላንድ

ሰላመ እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን፥

እታ ዝወረደት ን/ሰ/ጉ/ (ኣካያዲት ሽማግለ) ደብረሰላም መድሃኔ ዓለም ስራሓ ኣጻፊፋ ኣላ፥ ጸብጻብ ናይ 2016 ዓ/ም ንኣባላት ከተቕርብ ስለ ዝኾነት፣ ንኹሎም ኣባላት ንዕለት 05-03-2017 ኣብ ቤተ ክርስትያን ደብረሰላም መድሃኔ ዓለም ሰዓት 13:00 ክትርከቡ ትዕድም ኣላ። በዛ ሰዓት እዚኣ ጸሎት ተጀሚሩ ምስ ተዛዘመ፡ ልክዕ ሰዓት 14:00 ከኣ  ኣኼባ ክጅምር ኢዩ። ምድንጓይ ሕማቕ ባህሊ ምዃኑ ኩልና እንፈልጦ ስለ ዝኾነ፣ ብጊዜና ተረኺብና ተኻፈልቲ ናይ'ቲ በረኸት ንኹን።

ብደሓን ምጹ፡

ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ፡

ወስብሃት ለ እግዚኣብሔር፡ ወወላዲቱ ድንግል፡ ወ መስቀሉ ክቡር።

bottom of page