እዋናዊሓበሬታ


ኣብ ዕለት 1 ግንቦት 2021 ( 23 ሚያዝያ 2013 ግዕዝ) ዘሎና ናይ ኣገልግሎት መደብ፡ ምስ ህልዊ ኩነታትን ኣብ ጥዕናና ምሕላው ክንገብሮን ክንክተሎን ዝግባኣና ዝተተሓሓዘ ኰይኑ፡ ኩሉ-ሓደ ብግቡእ ክኽተሎ ኣቐዲምና ነተሓሳስብ።>>>>Click Hier

 
ኣብ’ዚ ዝመጽእ መዓልታት ሕማማትን በዓላት ፋሲካን ዘሎና መደብ ብዝምልከት፡
 
ጉዳይ ሕማም ኮሮናን ብመንግሥቲ ነዘርላንድ ተመዲቡ ዘሎ ሓድሓደ ለውጥትታን፡ ምስ ኣገልግሎት

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
 
27-03-2021ጉዳይ፥ ሓበሬታ ንኹሎም ኣባላት ደብረሰላም መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ፡
 
ሕላፍ ሰዓትን ተወሳኺ መንግሥታዊ ውሳኔታትን
 
ጉዳይ፥ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ደብረሰላም መድሓኔዓለም፡
 
ሓበሬታ ብዛዕባ ምዕባለታት 'ኮሮና ቫይረስ'ን ሳዕቤናቱን
 
ኣገዳሲ እዋናዊ መልእኽቲን ሓበሬታን፡ ንኹሎም ኣባላትን በጻሕቲን ደብረሰላም መድሓኔዓለም፣(ጊዝያዊ ውሽጣዊ መምርሒ)
 
 
ካብ 01-ሰነ-2020 ጀሚሩ ንኮረና ቫይርስ ዝምልከትኣገዳሲ እዋናዊ ሓበሬታ።


ጉዳይ፥ ብሰንኪ ናይ’ዚ እዋናዊ ሕማም ቫይረስ ቤተክርስትያንና ክሳብ 28 ሚያዝያ 2020 ኣገልግሎት ጠጠው ኣቢሉ ኣሎ።