top of page

Eritrees Orthodox Tewahdo Kerk  Amstelveen-Amstelland

In de naam van de Vader, de Zoon de Heilige Geest Ene God Amen !!!

Wie zijn wij?

Sinds eind jaren 70 begin 80 van de vorige eeuw kwamen er een kleine aantal Eritrese Orthodoxe Tewahdo christenen in Nederland wonen. Langzamerhand groeide het aantal mensen en vóór de helft van de jaren 80 werd een Eritrese vereniging tot stand gekomen maar men had geen poging gedaan om een Orthodox Tewahdo kerk te stichten.  Stichting Eritrese Debreselam Orthodox Tewahdo Kerk Amstelveen-Amstelland is in 2003 in Nederland opgericht door een aantal mensen (geïnteresseerden) en kent momenteel een bestuur, waarvan alle leden op vrijwillige basis werken en financiële bijdragen leveren aan de stichting. 

 

Momenteel wordt de Stichting geleid door het 7 leden-tellende bestuur waarvan de priester de voorzitter is. He bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het activiteitenprogramma en het realiseren van de gestelde doelen van de Stichting. De activiteiten zijn goed georganiseerd en erg bemoedigend. De vrijwilligers / leden van de stichting / zijn inzetbaar voor fondsenwerving, ondersteuning van de kerkdiensten en het actief deelnemen bij het organiseren van bepaalde grote religieuze evenementen.

 

Doelen en Activiteiten:

- het behouden en doorgeven van ons geloof, de christelijke religie van Orthodox Tewahdo, aan de Eritrese        jonger generatie 

- dienstverlening voor de gelovigen, die regulier en op schema op de Orthodox Tewahdo kerk komen om            samen te bieden

- dienstverlening voor mensen die in de kerk willen trouwen, 

- dienstverlening voor mensen die hun kinderen doppen,

- dienstverlening voor de ziekenzalving zowel binnen als buiten (thuis, ziekenhuis...) de kerk

- dienstverlening door de priester, de biecht ook wel eens het Sacrament van Boete en Verzoening genaamd   en hierna is men klaar voor het nemen van het heilige vlees en bloed van Christus. De eucharistie is het           belangrijkste sacrament van de Orthodoxe Tewahdo Kerk. Bij de praktische begeleiding door de priester         vinden onder andere de volgende activiteiten plaats:

       - bij geboortes gaat de priester op huisbezoek, looft en dankt God samen met de ouders en aanwezigen.

       - het doppen van het kind gebeurt op de veertigste dag na geboorte voor een jongen en op de tachtigste          dag voor een mesje in de kerk door de priester. 

       - bij ziekte verricht de priester een zalving aan huis of ziekenhuis.

       - bij conflicten of huiselijke problemen van gelovigen draagt de priester belangrijke rol om te bemiddelen.

       - bij een sterfgeval houdt de kerk een rouwdienst en gezamenlijk met de hele Eritrese gemeenschap staat          de kerk de familie bij, door hun geestelijk te steunen.

 

Omdat de stichting nog geen eigen kerk heeft streeft men om eigen kerk te hebben. Dankzij de hulp van het kerkelijk bestuur van St Augustinuskerk te Amstelveenseweg 965 kunnen wij gebruik maken van deze kerk. Hier zijn wij ontzettend dankbaar voor. Het bestuur van de Debreselam Orthodox Tewahdo Kerk spant zich in om een eigen geschikt gebouw te vinden. Daarom is elke financiële hulp welkom.

 

 

KINDEREN:

Aan kinderen wordt bijbel les gegeven. Daarnaast leren kinderen (jongens en meisjes) ook religieuze zang (mezmur genaamd). Het doel is om de kinderen (jongens) klaar te stomen tot decaan en vervolgens tot priester.

 

 

Zondagsschool:

Op de Debreselam Medhaniealem Orthodox Tewahdo Kerk vinden er Bijbelstudie bijeenkomsten plaats voor een zondagsschool voor diverse leeftijdsgroepen, jongens en meisjes. Zij spelen grote een belangrijke rol in allerlei dienstverleningsactiviteiten van de Orthodox Tewahdo Kerk. 

 

De kerkleden vervullen een grote rol in de kerkelijke activiteiten. Alle leden van de kerk dragen geregeld financieel bij. Vrouwen spelen een hele belangrijke rol in de kerk doordat ze op een zeer verantwoordelijke manneer de kerk dienen. Zij organiseren de noodzakelijke sociale en financiële activiteiten voor de kerk.

 

IDEEËN ZIJN WELKOM:

Ideeën zijn welkom via het mailadres 
Via dit adres kunt u ook vragen stellen.

We kijken uit naar uw idee!

e-mail: debereselammedhaniealem@gmail.com

bottom of page